Com es diagnostica l’AADC?

El quadre clínic en l’AADC és similar al de la deficiència de tirosina hidroxilasa (TH), la deficiència de guanosina trifosfat ciclohidrolasa (GTPCH), deficiència de reductasa sepiapterina (SR), així com altres malalties relacionades amb la dopamina. L’anàlisi del Líquid Cefaloraquidi de certs neurotransmissors metabòlics poden ajudar a distingir entre totes aquestes deficiències ja que cadascuna d’elles requereixen teràpies diferents. Per aquesta raó, el millor és practicar una punció lumbar. A continuació exposem les diferents maneres que actualment existeixen per aconseguir el diagnòstic:

1) Líquid cefaloraquidi / LCR (punció lumbar)

Una mostra de líquid cefaloraquidi (LCR) es pot extreure d’un infant quan es sospita que té una deficiència de l’AADC (o una altra malaltia relacionada amb la dopamina similar). La LCR pot proporcionar un resultat positiu gairebé concloent per a la deficiència de l’AADC, així com l’eliminació d’altres malalties relacionades amb la dopamina. Hi ha només uns pocs laboratoris al món capaços de confirmar la deficiència de l’AADC mesurant HVA, 5-HIAA, 3-O-metildopa, L-DOPA, 5-hidroxitriptófano (5-HTP) i àcid vanillyllactic en una mostra de líquid cefaloraquidi.

2) Anàlisi de sang (plasma d’assaig enzimàtic)

Tot i que es prefereix una punció lumbar (ja que pot distingir entre diverses malalties que es presenten amb símptomes similars) una anàlisi de sang per determinar l’activitat de l’enzim també es pot utilitzar per donar un diagnòstic de deficiència de l’AADC.

Aquest procediment es pot utilitzar per confirmar les troballes d’una punció lumbar ja realitzada o confirmar un diagnòstic de deficiència de l’AADC si els pares de l’infant amb sospites de patir la malaltia refusen permetre que es dugui a terme una punció lumbar.

Aquesta prova determinarà com d’actiu és l’enzim de l’AADC. El diagnòstic confirmarà si l’activitat de la funció AADC és gairebé indetectable.

Els pares d’un infant afectat per l’AADC poden fer-se la mateixa prova per confirmar de manera concloent el diagnòstic del seu fill i confirmar que són portadors d’un al·lel mutat del gen per a la deficiència de l’ AADC. (Veure l’apartat de Malalties genètiques).

La mateixa prova també està disponible per a altres membres de la família (incloent-hi els germans d’un nen afectat per l’AADC) per determinar si són portadors del mateix al·lel gen mutat.

Aquesta prova requereix estrictes procediments de recol·lecció. La sang s’ha d’elaborar d’acord amb les polítiques de procediments específics proporcionats per cadascun dels laboratoris.

3) Anàlisi de sang (anàlisi d’ADN)

El gen de la deficiència de l’AADC ens porta al cromosoma 7p12.1-p12.3. Es pot recollir sang i extreure’n l’ADN que pot permetre la seqüenciació de la totalitat de la regió de codificació per al gen AADC (exó/exó-intró seqüenciació límit). Això vol dir que si es troba la mutació es pot tenir un diagnòstic absolut. La detecció de mutacions en un nen afectat també vol dir que el diagnòstic prenatal ha d’estar disponible per als embarassos posteriors.

Aquesta prova requereix estrictes procediments de recol·lecció. La sang s’ha d’elaborar d’acord amb les polítiques de procediments específics proporcionats per cadascun dels laboratoris.

4) La recollida d’orina (per mesurar l’activitat dels neurotransmissors)

Tot i que una mostra d’orina no és el mètode habitual o àmpliament utilitzat per confirmar (o fer el diagnòstic inicial) de la deficiència de l’AADC (les proves  1, 2 i 3 són les preferides) hi ha alguna evidència que això pot ser possible. Un diagnòstic de deficiència de l’AADC ha estat confirmat utilitzant una sola mostra d’orina mesurant HVA, 5-HIAA, pteridinas, L-DOPA, 5-HTP, àcid vanilyllactic i 3-0-metildopa. Són necessaris més estudis per mesurar la precisió d’aquest mètode. La mesura d’àcid vanillactic en la orina també pot detectar la deficiència de l’AADC però les elevacions d’àcid vanillactic són petites i requereixen laboratoris que busquin específicament aquesta substància química.

 

Font: http://www.aadcresearch.org/page/aadc/