L’esperança de vida

Ningú sap l’esperança de vida d’un infant que viu amb la deficiència de l’AADC.

Els símptomes varien molt d’un nen a un altre i hi ha tan pocs infants actualment diagnosticats amb el trastorn que és impossible dir quin efecte tindrà la deficiència de l’AADC a llarg termini.

Sabem que la deficiència de l’AADC ja s’ha cobrat les vides d’alguns nens.

La deficiència de l’AADC es considera un descobriment científic bastant nou i degut a la similitud d’alguns dels símptomes amb la malaltia del Parkinson s’espera que un gran avenç en el tractament de la malaltia del Parkinson podria tenir beneficis potencialment molt importants en el tractament d’un nen amb deficiència de l’AADC . Conseqüentment, també és possible que mitjançant la investigació dels mecanismes bioquímics implicats en l’AADC, podríem adquirir nous coneixements sobre la nostra comprensió i tractament de la malaltia de Parkinson.

Font: http://www.aadcresearch.org/page/aadc/